Wat was het warm …

De afgelopen weken hebben we te maken gehad met een extreme hitte, dan nu opeens weer zo koel.
Hoe ervaar jij dat? Daar is niet iedereen eensgezind over, maar onderzoek wijst uit dat het best goed is voor je lijf om blootgesteld te worden aan extremen. Langdurige hitte blijkt goed te zijn, evenals kortdurende koude (in de sauna douche je ook koud na). Wonen in een warm klimaat blijkt gezond te zijn; bij mensen die rond de evenaar wonen, komt kanker minder vaak voor!

Hoe kan dat?

Deze sterk wisselende temperaturen doen een beroep op het vermogen van jouw lichaam om zich aan te passen aan de omstandigheden. Het wordt als het ware getraind en gedwongen flexibel te zijn!
Dat flexibel zijn is de basis van onze gezondheid; zolang we flexibel kunnen reageren op uitdagingen, zal het onze gezondheid versterken. Langdurige koude blijkt echter niet gezond, dat heeft juist nadelige gevolgen.

Wetenschappers ontdekten al dat “van veel risicofactoren zoals roken en verandering van levensstijl is aangetoond dat ze genetische en adaptieve epigenetische veranderingen bevorderen die verantwoordelijk zijn voor tumorgroei. Déze (ondervermelde) studie brengt de omgevingstemperatuur als een kanker veroorzakende factor aan het licht.
Multivariabele analyse van in totaal 188 landen wees uit dat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur van een land een significante bijdrage kan leveren aan sterfte door kanker in vergelijking met andere factoren zoals alcohol en vleesconsumptie”.

Hoge temperaturen

Ik zie inmiddels de voordelen van extreme hitte. We moeten leren omgaan met de hoge temperaturen die waarschijnlijk steeds vaker voor gaan komen in Nederland. Hoewel het niet altijd comfortabel is, blijkt het dus gezond te zijn. Er zit niets anders op dan ons aan het veranderende klimaat aan te passen. Rustig aan doen, zo nu en dan even flink afkoelen, voldoende drinken en de schaduw opzoeken. Weten dat je aan je gezondheid werkt, helpt vast :-D.

Bron: pubmed, A link between cold environment and cancer
Sharma A1, Verma HK, Joshi S, Panwar MS, Mandal CC